Stress-coaching

Stress er ikke en selvstændig diagnose, men et begreb, der beskriver en psykisk belastning. Vi kan blive belastede af stress, når vi oplever, at omgivelsernes eller vore egne krav og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed og dermed truer vores velbefindende. Når vi bliver stressede, handler det altså om en ubalance i vores krop..

Kortvarig stress er ikke i sig selv farligt, problemet opstår, hvis vi over længere tid befinder os i en tilstand af stress. Langvarig stress kan medføre alvorlige risici for udvikling af mere livstruende sygdomme.

Stress coaching er en målrettet hjælp til at få stress ud af kroppen samt til at forebygge yderligere overbelastning / ubalance. Stress coaching er hjælp til selvhjælp, så man efter et kort forløb har lært at undgå alvorlig stress, også i fremtiden. Har du overhørt kroppens signaler og kan du ikke få hverdagen til at fungere med fx træning, lektier, kammerater, familien, kærsten eller søvn  (der er simpelthen ikke nok til timer i døgnet eller dine ressourcer på en uhensigtsmæssig måde:).

Jeg arbejder ud fra en forståelse af stress er en helt naturlig reaktion, når vi oplever en belastende situation og . Stress opleves individuelt fra person til person – men dette er vigtigt:

  • at forstå, hvad der stresser dig – hvad trigger
  • at blive bevidst om dine stress symptomer – indsigt
  • at sænke dit stress niveau – redskaber
  • at blive mere nærværende og tilstede i livet
  • at sove bedre
  • at skabe større overblik
  • at skabe balance i dit liv
  • at tackle fremtidig stress – forebyg stress – arbejde med dine ressourcer
  • at øge din livskvalitet
  • at skabe bevidsthed om dine værdier, og hvad der gør dit liv meningsfuldt

Jeg kan hjælpe dig med få kroppen til at hele igen 🙂

Varighed: 1½ time første gang, derefter 1 time.